Doporučená denní dávka (DDD)

Doporučená denní dávka je pojem, který se v České republice používá pro vyjádření množství denního příjmu živin, který je považován za dostatečný pro pokrytí potřeby zdravých jedinců bez ohledu na věk či pohlaví.

Živinami se nejčastěji myslí vitamíny, minerály, ale i stopové prvky. Může však být stanoven pro jakokouliv látku, pokud je to možné.

Jak se stanovuje

Stanovování doporučení denní dávky se liší u každé jednotlivé živiny. Například u vitamínů obecně je to množství, které je nutné udržení správné hladiny v krvi u zdravé osoby.

Množství však není všude stejné. Obvykle se setkáte s doporučenou dávkou od EU, která se však může lišit od té, kterou doporučuje ČR. Stejně tak v jiných zemích může být množství úplně jiné.

A množství se mění i v čase, podle toho jaké jsou nové vědecké poznatky a závěry různých studií. Zatímco u některých látek se tak DDD zvedlo, jinde naopak kleslo. Lze očekávat, že se i nadále bude měnit, protože v oblasti přijmu vitamínů a minerálů nepanuje zcela jednoznačná shoda, stále se diskutuje.

Kde DDD najdeme

Doporučenou denní dávku najdete obvykle u přípravku v tabulce s obsahem. Existuje-li DDD, pak bude u každé účinné látky vyjádřeno procentuálně, tak aby bylo možné snadno zjistit, zda obsah v jedné (či více) tabletě pokryje tuto potřebu.

Tato hodnota však není stanovena u všech látek, takže je možné, že bude uvedena informace, že „není stanoveno“. Je to obvyklá situace u přírodních doplňků, které obsahují extrakty z nejrůznějších bylin, kde DDD nejspíše nikdy určena nebude, protože se nejedná o esenciální složku potravy.

DDD vyšší než 100 %

Mnoho lidí se vyděsí, když zjistí, že některá z účinných látek má uvedené DDD vyšší než 100 %. To ovšem není nic špatného a stejně tak to neznačí, že by snad bylo potřeba dávku rozdělit.

Klíčové je slovo „doporučená“. Jelikož se množství počítá pro zdravého člověka, je jasné, že u lidí nemocných může být potřeba mnohem vyšší dávka, aby byl účinek stejný. Není ani nijak zakázáno tuto dávku zvýšit.

Roli může hrát i vstřebatelnost, protože tělo může část přijmuté účinné látky opět vyloučit, takže aby byla dostatečně pokryta potřeba, je nutné vyšší dávkování.

Údaj je tedy nutné brát spíše orientačně, protože např. DDD vitaminu C je 80 mg, což ovšem v době nemoci většina lidí překračuje a užívá i několikrát vyšší dávky. I studie se zde často neshodují v tom, kde je efektivní dávka jednotlivých látek.